Manipulácia na stavbe

  • Vyloženie materiálu
  • Zdvihnutie a presunutie paliet na stavbe
  • Pomoc pri osadení konštrukcií, prekladov a.p.