Cenník

Informácie o doprave a vykládke tovaru.

1,40 € / km*
4,80 € / paleta – vykládka

3 € / 15 min čakanie

Práca s hydraulickou rukou 30€ / hod.

  • Minimálna cena za výjazd 50 €
  • * pri cene za kilometer sa účtuje cesta tam aj späť

Uvedené ceny sú bez DPH.
Ceny sú orientačné a upresnia sa osobnou dohodou medzi dodávateľom a odberateľom.